Kopiranje predračuna v nov predračun, račun, delovni nalog ali prejeto naročilo

 

S kopiranjem predračuna je vnos hitrejši, saj nam istih podatkov ni treba vnašati dvakrat, s tem pa se izognemo tudi napakam.

1. Iz menija izberemo Poslovanje > Predračuni. Prikazali se bodo vsi osnutki predračunov in že izstavljeni predračuni.

2. Izberemo predračun, ki ga želimo kopirati, tako da kliknemo na številko predračuna oziroma na besedo osnutek.

3. Kliknemo na gumb Kopiraj > Kopiraj v predračun, Kopiraj v račun, Kopiraj v delovni nalog ali Kopiraj v prejeto naročilo.

 

Kopiraj (v nov predračun)

 • Program bo pripravil kopijo predračuna z enakimi podatki, kot jih vsebuje kopirani predračun, razen datuma predračuna, kjer bo predlagan sistemski datum.
 • Vsi ostali datumi se predlagajo kot na običajnem računu (datum opravljanja se predlaga iz datuma izstavitve, datum zapadlosti pa na podlagi števila dni za zapadlost na stranki).
 • Predračun uredimo in kliknemo na gumb Shrani ali Izstavi.

 

Kopiraj v račun

 • Na podlagi podatkov na predračunu bo program pripravil izdani račun z enakimi podatki.
 • Kot datum izstavitve računa bo program predlagal sistemski datum, vsi ostali datumi se predlagajo kot na običajnem računu (datum opravljanja se predlaga iz datuma izstavitve, datum zapadlosti pa na podlagi števila dni za zapadlost na stranki).
 • Vse podatke lahko uredimo (popravimo) in račun shranimo ali izstavimo.

 

Kopiraj v delovni nalog

 • Na podlagi podatkov iz predračuna bo program pripravil delovni nalog z enakimi podatki.
 • Kot datum izstavitve računa bo predlagan sistemski datum, predlagan je kupec, veza (predračun), ter artikli iz predračuna.
 • Vse podatke lahko uredimo (popravimo), ter delovni nalog potrdimo.

 

Kopiraj v prejeto naročilo

 • Na podlagi podatkov iz predračuna bo program pripravil prejeto naročilo z enakimi podatki.
 • Kot datum izstavitve računa bo predlagan sistemski datum, program predlaga kupeca, veza (predračun) ter artikli iz predračuna.
 • Vse podatke lahko uredimo (popravimo), ter prejeto naročilo potrdimo.

 

Kategorije: