Kopiranje izdanega računa v nov račun ali dobropis

 

1. Iz menija izberemo Poslovanje > Izdani računi. 

2. Izberemo račun, ki ga želimo kopirati tako, da kliknemo na številko računa oziroma na besedo osnutek. Račun mora biti potrjen oziroma izstavljen.

3. Kliknemo na Kopiraj > v račun ali Kopiraj > v dobropis.

 

 

 

Kopiraj v nov račun

  • V primeru kopiranja v nov račun bo pripravljena kopija enaka originalu, z izjemo datumov.
  • Datum izstavitve in opravljanja program predlaga sistemski datum, ( datum zapadlosti pa upošteva na podlagi  nastavitev števila dni za zapadlost na stranki).
  • Uredimo (popravimo) lahko vse podatke
  • Kliknemo na gumb Shrani ali Izstavi.

 

Kopiraj v dobropis

  • V primeru kopiranja v dobropis bo tako pripravljena kopija enaka originalu, z izjemo datumov, količine v vrsticah računa pa bodo imele negativen predznak.
  • Datum izstavitve in opravljanja program predlaga sistemski datum, ( datum zapadlosti pa upošteva na podlagi  nastavitev števila dni za zapadlost na stranki).
  • Uredimo (popravimo) lahko vse podatke
  • Kliknemo na gumb Shrani ali Izstavi.
  • program samodejno zapre terjatev, katero preverimo preko temeljnice.

 

NASVET: S kopiranjem računa je vnos hitrejši, saj nam podatkov ni treba vnašati dvakrat, s tem pa se izognemo tudi napakam in ročnim zapiranjem odprtih terjatev.