Kopiranje delovnega naloga v delovni nalog

 

S kopiranjem delovnega naloga je vnos hitrejši, saj nam istih podatkov ni potrebno vnašati dvakrat, s tem pa se izognemo tudi napakam.

1. Iz menija izberemo Poslovanje.

2. Delovni nalogi  Prikazala se bo preglednica vseh delovnih nalogov.

3. Izberemo delovni nalog, ki ga želimo kopirati tako, da kliknemo na številko delovnega naloga.

4. Kliknemo na Kopiraj v delovni nalog.

Po izbiri gumba se nam prikaže vnosno okno delovnega novega naloga, ki je nastal s kopiranjem.

Vse podatke, ki se na osnovi kopiranja predlagajo, lahko poljubno spreminjamo.

Kategorije: