Kontrolni podatki priloge A k obrazcu DDV-O

Pri obračunu DDV-ja po plačani realizaciji pripravi program samodejno tudi Prilogo A, ki je del obrazca DDV-O

 

Na obračunu DDV najdemo kontrolne podatke priloge A

… kjer lahko za seštevke v posameznem sklopu dobimo pregled vključenih računov.