Količinska maloprodaja

 

Osnovni namen Količinske Maloprodaje je vodenje maloprodaje za potrebe računovodstva in zagotavljanja zakonsko potrebnih listin, kot so Prevzemni list, Zapisnik o spremembi cen, Trgovska knjiga in vodenje stanja zalog v maloprodaji.

Maloprodaja je dodatna funkcionalnost, ki jo vklopimo na vstopni strani programa Moj profil   > Licence > Urejanje Licenc.

Količinska maloprodaja, zagotavlja količinsko vodenje stanja posameznega artikla na zalogi.

 

Vnos poslovalnice

1. Najprej vnesemo poslovalnico v meniju > Šifranti > Poslovalnice s klikom > Nov.

2.  Na polju Vrsta  določimo > Količinska maloprodaja.

3. Vnesemo novo Analitiko , katero bomo uporabljali samo za izbrano poslovalnico.

4. Vnesemo Naziv poslovalnice in Kraj.

5. Kliknemo Shrani.

 

6. Na pogledu se prikaže tudi polje Neposredna razbremenitev zalog s prodajo.

7. Ta nastavitev se prikaže, če imamo aktiviran modul Zaloge .

8. Če želimo, da se zaloga razbremenjuje iz modula Zaloge > kliknemo Uredi.

9. Na polju > Neposredna razbremenitev zalog s prodajo dodamo kljukico, ter na polju >  Skladišče za razbremenjevanje,  izberemo iz spustnega seznama skladišče (v primeru več skladišč), iz katerega se bo zaloga razbremenjevala.

10. Izberemo Shrani.

 

Vnos začetnega stanja

Ob aktivaciji poslovalnice se pripravi osnutek začetnega stanja.

1. V meniju > Poslovanje > Maloprodaja > klinemo na ime Poslovalnice.

2. Kliknemo na številko začetnega stanja.

3. Kliknemo Uredi.

4. Na polju Artikel > vnašamo posamezne artikle > količino, maloprodajno ceno in nabavno vrednost (pri začetnem stanju vpisujemo vrednost izračunani po formuli: količina X cena).

5. Potrdimo začetno stanje > Potrdi.

Če začetnega stanja ni, potrdimo prazen dokument brez vnosa podatkov.

 

 

Potrditev začetnega stanja nima funkcije knjiženja, zato program temeljnice ne pripravi.

Začetno stanje poknjižimo ročno v dvostavnem knjigovodstvu na konte vodenja zalog (6630, 6640, 6690, 6590).

 

Vnos prometa

Po vnosu začetnega stanja vnašamo različne vrste prometa za posamezno poslovalnico s klikom > Nov .

 • Prejem
 • Sprememba cen
 • Lastna Raba
 • Prodaja
 • Kalo
 • Inventura

 

Pri vseh vrstah prometa je vnos podatkov zelo podoben. Vrednosti, ki jih izpolnjujemo znotraj vrstic, so prilagojene vsebini prometa, ki ga vnašamo.

 • Vrstice na promet dodajamo tako, da na koncu izpolnjene vrstice kliknemo znak  .
 • Dodano vrstico  urejamo tako, da kliknemo simbol  na začetku vrstice.
 • Vrstico pobrišemo s klikom na znak na koncu vrstice.

 

Primer vnosa vrstice za prejem od dobavitelja:

 • Če izberemo analitiko za količinsko maloprodajo pri vnosu izdanega računa, program samodejno pripravi promet prodaje v maloprodaji.
 • Če izberemo analitiko za količinsko maloprodajo pri vnosu dnevnega iztržka, program ponudi gumba Vnos prodanih artiklov v maloprodajo za vnos prometa prodaje v maloprodaji neposredno iz dnevnega iztržka in Lastna raba
Kategorije: