Knjižiti želim račune za staro in tekoče leto. Ali moram kaj nastaviti?

 

Ne, ničesar ni potrebno nastavljati.

Računi se bodo glede na vnesene datume ustrezno številčili in zapisali v DDV evidence za izbrano obdobje (če gre za davčnega zavezanca).

Po prehodu v novo poslovno leto v Letnih obdelavah bodo na osnovni preglednici prikazani samo računi tekočega leta, podatke o preteklih letih pa lahko pregledujete na naprednem iskanju.

Kategorije: