Knjiženje v Zalogah

 

S potrditvijo prometa (vnos prejemov in izdaj) v zalogah se temeljnica še ne izdela.

Enako je tudi z inventuro porabe (saj je njen rezultat izdaja).
 

Knjiženje sprožimo po potrebi, najmanj enkrat ob koncu leta, običajno pa knjižimo mesečne temeljnice.
Na ta način lahko v glavni knjigi sproti preverjamo stanje. 

1. V meniju Poslovanje > Zaloge.

2. Kliknemo na gumb Knjiženje.

3. Odpre se okno s pregledom že knjiženih temeljnic za zaloge.

4. Vpišemo datum, do katerega program poknjiži promet zalog in s tem razbremeni stanje zalog v glavni knjigi.

5. S klikom na gumb Knjiži program pripravi avtomatično temeljnico knjiženja zalog, ki poknjiži ves promet v zalogah do vpisanega datuma v glavno knjigo. Temeljnice nosijo oznako ZAL.  

 

Zadnjo temeljnico lahko kadarkoli izbrišemo. Lahko izbrišemo tudi vse temeljnice (eno za drugo od zadnje proti prvi).
Brisana temeljnica se izbriše iz dvostavnega knjigovodstva.

V naslednje knjiženje bodo zajeti še ne knjiženi podatki do datuma, ki smo ga določili.
Če smo vmes preklicali knjiženje, se bodo v novi temeljnici upoštevali tudi ti podatki.

Najpogosteje lahko prožimo knjiženje enkrat dnevno.

Kategorije: