Knjiženje terjatve na izdanih računih in dnevnih iztržkih v primeru končnega potrošnika izven EU.

 

Knjiženje terjatve na izdanih računih in dnevnih iztržkih v primeru, ko imamo končnega potrošnika izven EU

Pri knjiženju izdanega računa in dnevnega iztržka, v primeru izbire stranke, ki ima vnesen tip stranke "končni potrošnik" ter državo izven EU, program ponudi možnost, da dodamo kljukico pri zapisu: "za knjiženje upoštevaj državo".

  • Če kljukico dodamo, bo program pravilno poknjižil izdan račun na ustrezne konte.
  • Če kljukice ne dodamo, program pri knjiženju terjatve ne bo upošteval države prejemnika.

 

 

Kaj program pripravi?

Program pravilno poknjiži izdan račun na ustrezne konte terjatve na podlagi vpisane države v šifrantu stranke.