Knjiženje računa, ki je bil plačan s plačilno kartico

Knjiženje računa, ki je bil plačan s plačilno kartico

 1. Vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. V glavi računa izberemo Plačilo -> »Z drugim računom«.
 3. Vnesemo odhodke prejetega računa.

 

Knjiženje zbirnega računa banke za plačila s plačilno kartico

Vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.

Izberemo odhodek s:

 • kontom 1652 (avtomatični konto),
 • stopnjo DDV »neobdavčen« in
 • povezavo »Prejeti računi« (zelo pomembno)!

Če takega odhodka nimamo, ga vnesemo v šifrant odhodkov.

 • Ko dodamo odhodek na vrstico računa, program ponudi povezavo na prejeti račun (od banke), kjer ga izberemo s spustnega seznama.
 • Za vsak račun, ki je bil plačan s plačilno kartico in je v zbirnem računu, vnesemo svoj odhodek za konto 1652.
 • Ko dodamo vse odhodke, ki se navezujejo na plačilo z drugim računom, račun shranimo oz. potrdimo.
 • Za knjiženje računa za porabo na plačilnih karticah v praksi računovodje uporabljajo dva načina knjiženja na konte 165 ali 285 pri društvih na kontih 165 ali 269 (avtomatični konti).
 • Priporočamo uporabo odhodka na kontu 1652, ker se obveznost samodejno zapre.
   
Kategorije: