Knjiženje obveznosti na prejetem računu

 

Pri vnosu prejetega računa lahko izberemo različne možnosti plačila, ki vplivajo na knjiženje obveznosti do dobavitelja in posledično na zapiranje odprtih postavk.

Izbrano plačilo na vnosu

Knjiženje obveznosti

Zapiranje odprtih postavk

Naredi plačilni nalog

Privzeto knjiženje v dobro na konto 2200 za domače, na 2211 za EU in 2210 za tuje dobavitelje.

Postavka se zapira preko bančnega izpiska ali blagajne.

Zapiranje plačila preko izpiska.

Zapiranje plačila preko blagajne.

Že plačal zasebnik (možnost se prikaže samo pri zasebniku)

Privzeto v dobro na konto 9190.

Konto ni saldakonti, zato se obveznost ne izkazuje med odprtimi postavkami in se tudi ne zapira. Vzpostavi se obveznost do zasebnika.

Že plačal delavec

Privzeto v dobro in breme z zapiranjem na konto (SI-2200, EU-2211, Tujina-2210) ter prenosom na konto 2850.

Vzpostavi se obveznost do delavca, ki jo delavcu povrnemo preko izplačila na TRR ali preko blagajniškega izdatka.

Knjiženje povračila stroškov preko blagajne ali TRR.

Z drugim računom

Privzeto v dobro in breme z zapiranjem na konto (SI-2200, EU-2211, Tujina-2210) ter prenosom na konto 1652.

Račun, na katerega »povežemo« račun, ki ga vnašamo, mora imeti knjižbe v breme na isti konto (npr.  1652). Glej primer.

Plačilni nalog ni potreben

Privzeto knjiženje v dobro na konto 2200 za domače, na 2211 za EU in 2210 za tuje dobavitelje.

Postavka se zapira preko bančnega izpiska ali blagajne.

Zapiranje plačila preko izpiska.

Zapiranje plačila preko blagajne.

Konti za knjiženje obveznosti glede na izbrano vrsto plačila so določeni v šifrantu Avtomatični konti

V spodnji tabeli so zapisani privzeti konti, ki pa jih lahko uporabnik sam spremeni v šifrantu.

Sprememba velja za vse na novo knjižene prejete račune in ne spreminja že obstoječih knjižb.

Vrsta  plačila na prejetem računu

Nastavitev v šifrantu Avtomatični konti, ki pa jo lahko spremenite v šifrantu

Naredi plačilni nalog

 

Plačilni nalog ni potreben

 2200, 2211, 2210

Že plačal zasebnik

 9190

Že plačal delavec

 2850

Z drugim računom

 1652

 

Kategorije: