Knjiženje kompenzacije

 

Dvostranske pobote (kompenzacije) lahko naredimo v meniju Odprte postavke, pri čemer se samodejno pripravi tudi temeljnica, ki kompenzacijo poknjiži v glavno knjigo, postavke se zaprejo in izbrišejo plačilni nalogi za zaprte zneske.

 

Ročno knjiženje kompenzacije.

1. Iz menija izberemo Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.

2. Kliknemo na Nov.

3. Vrsta temeljnice: izberemo FT – Finančna temeljnica.

4. Vnesemo Datum temeljnice.

5. Vnesemo Opis – kompenzacija št. 9999 (kjer 9999 pomeni številko kompenzacije, ki je bila potrjena).

 

Dodajanje knjižb

1. Potrdimo Datum računa.

2. Potrdimo Opis.

3. Iz spustnega seznama izberemo konto in stranko.

4. Vnesemo znesek kompenzacije na nasprotno stran od kompenziranih knjižb. (V primeru konta 1200 vnesete znesek v dobro, za konto 2200 pa v breme)

5. Kliknemo Shrani knjižbo.

6. Na opisani način vnesemo vse terjatve in obveznosti za kompenzacijo. Temeljnica mora biti usklajena, da jo lahko potrdimo, zato se vedno kompenzira enaka skupna vrednost terjatev in obveznosti.

 

Ročno zapiranje postavk

1. Iz menija izberemo Poslovanje > Odprte postavke

2. Kliknemo na Stranko.

3. Izberemo postavko s klikom na Datum zapadlosti in zapremo postavke.

 

Ročno brisanje pripravljenih plačilnih nalogov

1. Iz menija izberemo Banka > Plačilni nalogi.

2. Kliknemo na Plačilni nalog, katerega račun je bil v celoti pokrit s kompenzacijo.

3. Kliknemo Briši.

4. Če je bil račun le delno pokrit s kompenzacijo, kliknemo Uredi in popravimo znesek.

Kategorije: