Knjiženje izdanega ali prejetega računa samo v davčne evidence

 

1. Iz menija izberemo Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.

2. Kliknemo na Nov.

3. Vrsta temeljnice: izberemo PR – prejeti račun ali IR  - izdani račun.

4. Vnesemo Datum temeljnice.

5. Vnesemo Opis: številka računa.

6. Kliknemo na gumb Podatki za DDV. Prikažejo se vnosna polja za vnos podatkov.

7. Na spustnem seznamu izberemo davčno knjigo.

8. Vnesemo Datum za DDV.

9. Vnesemo Datum prejema. 

10. Na spustnem seznamu izberemo stranko.

11. Vrsta obračuna DDV: Če gre za običajno obdavčitev, pustimo polje prazno, sicer izberemo vrsto s spustnega seznama. Če gre za samoobdavčitev, označimo s kljukico.

12. Vnesemo še podatke o računu: Datum računa, Datum opravljanja in Datum zapadlosti.

13. Vnesemo podatke o DDV: vnašamo samo zneske osnov, DDV se izračuna.

14. Kliknemo Shrani DDV. Podatki se zapišejo na vrstico.

Podatke urejamo s klikom na ikono na začetku vrstice, brišemo pa s klikom na križec na koncu vrstice.

Če želimo vnesti več zapisov v DDV evidence na isti temeljnici, ponovimo korake od 7 do 14. 

Vsak zapis bo v svoji vrstici in tako bo prikazan tudi v DDV evidencah.

Ko končamo z vnosom podatkov za DDV, potrdimo temeljnico s klikom na Potrdi.  

Lahko jo tudi samo shranimo za kasnejše urejanje s klikom na Shrani. V tem primeru se podatki še ne zapišejo v davčne evidence.

Po potrditvi bo temeljnica dobila status: V DDV, na njej pa ne bo nobene knjižbe (z rdečo znesek v breme in dobro 0,00).

Prikažejo se tudi vpisani podatki za DDV.

Zapis lahko preverimo v Knjigi prejetih oziroma izdanih računov (Knjigovodstvo > Obračun DDV).

 

Kategorije: