Knjižbe z napačno stranjo knjiženja

 

Knjižbe z napačno stranjo knjiženja pregledujemo:

1. Izberemo meni > Knjigovodstvu > Dvostavno knjigovodstvo > Knjižbe,

2. Dodamo kljukico pri zapisu " Samo knjižbe z napačno stranjo knjiženja".

3. Program izpiše samo knjižbe z napačno strankjo knjiženja.

 

 

Kategorije: