Knjižbe - navodila za uvoz v Minimax (excel)

 

Knjižbe lahko v Minimax uvažamo preko xml ali CSV datoteke.

Navodilo se nanaša za uvoz podatkov preko csv datoteke (excel).

 

Pogoj za uvoz knjižb v temeljnico dvostavnega knjigovodstva je, da imamo v programu urejene vse vnose v šifrantih, ki se pojavljajo v preglednici knjižb. (šifrant strank in šifrant kontov)

 

Predlogo shranimo na računalnik ter napolnimo podatke

Za uvoz je pripravljena predloga, ki jo shranimo na svoj računalnik, napolnimo s svojimi podatki in datoteko nato uvozimo v Minimax.

Z uvozom podatkov program pripravi temeljnico v Dvostavnem knjigovodstvu kot osnutke, katere naknadno potrdimo.

 

1. V meniju Nastavitve  > Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz excela.

2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Knjižbe.

3. Izberemo Pripravi naj se predloga in kliknemo na Pripravi predlogo.

4. Datoteko shranimo na računalnik.

 

V nadaljevanju je navodilo, kako pravilno vnesemo podatke v predlogo.

Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati. Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo sami.

 

Datum

Podatek je obvezen.

Datum knjižbe zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL

Primer datuma: 1.1.2012

 

Opis

Podatek je obvezen.

Opis knjižbe izpolnjujemo s poljubno vsebino, številko dokumenta, ponazoritvijo vsebine knjižbe,…

Primer opisa: PR 2011-54651

 

Konto

Podatek je obvezen.

Konto vnašamo v obliki, kot je navedena v predlogi.

Primer konta: 2200

 

Stranka

Podatek je obvezen v kolikor konto v vrstici ta vnos zahteva.

V polje vnesemo šifro stranke, katero smo vnesli predhodno v  šifrant > strank.

Primer šifre stranke: 457

 

Analitika

Podatek je obvezeni v kolikor konto v vrstici ta vnos zahteva, sicer podatka ne izpolnjujemo.

V kolikor želimo voditi knjigovodstvo po analitikah, moramo vpisati šifro analitike , kateri smo predhodno vnesli v šifranti > analitike.

Primer šifre analitike: 1

 

Delavec

Podatek je obvezenv kolikor konto v vrstici ta vnos zahteva, sicer podatka ne izpolnjujemo.

V polje vnesemo šifro delavca, Katerega smo predhodno vnesli v šifranti > delavci.

Primer šifre delavca:1

 

Zapadlost

Podatek je obvezen v kolikor konto v vrstici ta vnos zahteva, sicer podatka ne izpolnjujemo.

Datum knjižbe zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL

Primer datuma: 1.1.2012

 

Opravljanje

Podatek je obvezen v kolikor konto v vrstici ta vnos zahteva, sicer podatka ne izpolnjujemo.

Datum knjižbe zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL

Primer datuma: 1.1.2012

 

Veza

Podatek ni obvezen, v kolikor je vpisan, bo po tem podatku potekalo zapiranje na osnovi plačila.

Primer veze: 2011-7564

 

DE – Denarna enota

Podatek je obvezen.

Šifro ali oznako denarne enote vnašamo v obliki, kot je v stolpcu DE v Šifranti -> Tečaji.

Primer šifre denarne enote: EUR

 

Breme originalna DE

Podatek je obvezen, če je denarna enota v predhodnem polju različna od domače denarne enote, sicer polja ne izpolnjujemo.

Primer vnosa v polje "Breme originalna DE": 754,45

 

Dobro originalna DE

Podatek je obvezen, če je denarna enota v predhodnem polju različna od domače denarne enote, sicer polja ne izpolnjujemo.

Primer vnosa v polje "Dobro originalna DE": 754,45

 

Breme domača DE

Podatek se izpolnjuje izključujoče glede na podatek "Breme originalna DE". V vrstici je lahko izpolnjen ali en ali drugi podatek, nikoli oba.

Primer vnosa v polje "Breme domača DE": 754,45

 

Dobro domača DE

Podatek se izpolnjuje izključujoče glede na podatek "Dobro originalna DE". V vrstici je lahko izpolnjen ali en ali drugi podatek, nikoli oba.

Primer vnosa v polje "Dobro domača DE": 754,45

 

Shranjevanje dokumenta

Dokument shranimo s klikom na Datoteka -> Shrani (File -> Save). Ko prikaže opozorilo, da dokument morda ni združljiv z Unicode formatom, kliknimo na gumb Da (Yes).

 

Uvoz datoteke s podatki v Minimax

 

1. V meniju Nastavitve > Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz excela.

2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Knjižbe.

3. Izberemo Podatki naj se uvozijo in kliknemo na Uvozi podatke.

 

Program izpiše poročilo o uvozu.