Kje nastavim znesek za prehrano in prevoz?

 

Navodilo se nanaša na vnos podatkov za obračun prehrane in prevoza za posameznega zaposlenega.

Obračun prehrane

  • Na prvem koraku obračuna plač, lahko s klikom na gumb "uredi" vnesemo dnevni znesek za prehrano, ki velja za vse delavce. Program za vse delavce predlaga znesek regresa za prehrano za dneve z rednim delom. Če popravljamo število ur rednega dela, program samodejno ne spreminja regresa za prehrano.
  • Na drugem koraku obračuna plače lahko za posameznega delavca urejamo znesek prehrane.

 

Obračun prevoza na delo

V šifrantu Delavci za vsakega delavca določimo, kako se mu pri plači obračunava prevoz na delo. Vnesemo lahko:

  • dnevni znesek
  • dnevno število kilometrov (vrednost za kilometer pa se vpiše na prvem koraku obračuna plače in velja za vse)
  • mesečni znesek
  • mesečni znesek za delovne dneve
  • prevoz se ne obračunava

 

Pri obračunu plače se na drugem koraku za posameznega delavca predlagajo podatki za obračun prevoza glede na njegove nastavitve v šifrantu Delavci. Podatke za obračun prevoza lahko na tem mestu tudi urejamo.