Kalkulacija prodajne cene na prejemu

 

Na vnosu prejema imamo možnost izračuna prodajne cene.

 

 

Najprej v meniju Nastavitve > Organizacije v polju Vnos prodajnih cen v zalogah dodamo kljukico. Na podlagi te nastavitve, program pri vnosu prejema prikaže  polja za izračun prodajne cene.

 

1. Nato v meniju Poslovanje > izberemo Zaloge

2. Nov > Prejem.

3. Pri vnosu artikla vnesemo:

 

  • Količina: Vnesemo količino
  • Cena: Vnesemo nabavno ceno brez odštetih morebitnih popustov.
  • % popusta: vnesemo morebitni odstotek popusta, ki ga priznava dobavitelj.
  • % marže: vnesemo odstotek marže.

 

4. Prodajna cena: program samodejno izračuna prodajno ceno (všteje ceno, % popusta in % marže).

  • Če vpišemo prodajno ceno, preračuna ostale vrednosti.

 

Pomembno.

V šifrant artiklov program prenese zadnjo potrjeno ceno na prejemu.

Kategorije: