Kalkulacija prodajne cene na prejemu

 

Na vnosu prejema imamo možnost izračuna prodajne cene.

V meniju Poslovanje > Zaloge > Nov > Prejem.

 

Prikaz polj za izračun prodajne cene

V nastavitvah organizacije (meni Nastavitve > Organizacija)  na polju Vnos prodajnih cen v zalogah dodamo kljukico. Na podlagi te nastavitve, program pri vnosu prejema prikaže tudi polja za izračun prodajne cene.

 

Vnos vrstice prejema

1. Količina: Vnesemo količino

2. Cena: Vnesemo nabavno ceno brez odštetih morebitnih popustov.

3. % popusta: vnesemo morebitni odstotek popusta, ki ga priznava dobavitelj.

4. % marže: vnesemo odstotek marže.

5. Prodajna cena: izračuna se iz vnosov za točke 2, 3 in 4. Če jo vpišemo, se preračunajo ostale vrednosti.

 

 

V šifrant artiklov program prenese zadnjo potrjeno ceno na prejemu.

Kategorije: