Kakšne oblike računov lahko izdajajo gospodarske družbe oz. fizične osebe z dejavnostjo?

 

V spodnji tabeli so prikazane različne oblike računa glede na prejemnika računa.

Tako kot prikazuje spodnja tabela, lahko gospodarske družbe oziroma fizične osebe dejavnostjo, izstavljamo račune proračunskim uporabnikom le v obliki e-računa.
 
Drugim gospodarskim družbam oziroma fizičnim osebam dejavnostjo lahko izstavljamo vse oblike računov.

Poudariti je potrebno, da so stroški elektronskih računov bistveno nižji kot stroški tiskanih računov.

Na tem mestu lahko trdimo, da je izdajanje elektronskih računov zelo smiselno. 

Kategorije: