Kakšna je razlika med šifrantom Konti in šifrantom Odhodki v povezavi s prejetimi računi?

 

Prejete račune lahko knjižimo samo preko odhodkov, ki jih imamo v Šifrantu Odhodki.

Če imamo nek konto v Šifrantu Konti, to še ne pomeni, da ga lahko izberemo na prejetih računih.

Za vsak konto, na katerega želimo knjižiti odhodke na prejetih računih, moramo imeti v šifrantu Odhodki vpisan ustrezni odhodek, kjer je določen ta konto in ostale nastavitve za knjiženje.

Odhodki, ki jih imamo v šifrantu, so nekakšni vzorci za knjiženje prejetih računov v knjigovodske in davčne evidence, kjer je za vsakega določen konto knjiženja, nastavitve za DDV in morebitne povezave na druge dokumente oziroma evidence.

Kategorije: