Kako vnesemo artikel v odstotkih od določene vrednosti?

 

Opisani obračun potrebujemo največkrat za obračun različnih storitev, na primer provizije. 

1. Izberemo artikel, ki ima v polju ME (merska enota) vpisan odstotek.

2. Vpišemo količino oziroma »število« odstotkov.

3. Vnesemo ceno brez DDV -> znesek, iz katerega bo program izračunal vpisane odstotke.  

4. Vrstico dodamo na račun s klikom na Shrani.

 

Primer za obračun 10 % provizije od skupne vrednosti 2.000,00 EUR.