Kako vežem en račun na dva prejema?

 

Na prejetem računu vnesemo dva odhodka in vsakega vežemo na svoj prejem.

Prejeti račun s povezavo na zalogo (prejem)

 

Kategorije: