Kako uporabnik sam prekliče dostop do neke organizacije oziroma plačnika?

 

Uporabnikom omogoči dostop do podatkov administrator plačnika oziroma organizacije, ki lahko uporabnikom dostop tudi onemogoči.

V nekaterih primerih administrator dostopa ne prekliče in organizacija ostane na seznamu organizacij tega uporabnika.

Uporabnik se lahko sam odstrani s seznama uporabnikov nekega plačnika ali posamezne organizacije.

Na vstopni strani izberemo Moj profil .

Na seznamu organizacij se lahko odstranimo s seznama uporabnikov organizacije.

 

Na vstopni strani te organizacije ne bo več na seznamu.