Kako se nameščajo nove verzije programa?

Minimax je spletni program, kar pomeni, da program ni nameščen lokalno pri uporabniku, ampak na oddaljenem strežniku, do katerega uporabnik programa dostopa preko spletnega brskalnika.

Za vse dopolnitve, namestitve novih verzij, vnos obračunskih podatkov in vzdrževanje sistema skrbi SAOP.
 

Novosti in dopolnitve namestimo na strežnik za vse uporabnike.

Vsakič, ko se uporabnik prijavi v program, dostopa do zadnje verzije programa z ažurnimi obračunskimi podatki, ki je usklajena z zakonodajo.

 

Ob namestitvi verzije objavimo sistemsko obvestilo s pregledom novosti in jih podrobneje predstavimo na brezplačnih spletnih seminarjih.

Pregled zadnjih novostih najdete tudi v navodilih v rubriki Novosti programa Minimax.
 

Zakaj nekateri uporabniki ne vidijo vseh novosti?

Nove verzije vključujejo dopolnitve različnih modulov programa Minimax.

Obseg funkcionalnosti, ki jih uporabnik vidi v Minimaxu, je odvisen od izbire licence in pravic uporabnika, zato vsi uporabniki ne vidijo vseh modulov.

Če se novosti nanašajo na modul oziroma funkcionalnosti, ki jih njegova licenca ne omogoča, uporabnik tega dela programa ne vidi.

Primer:
Uporabnik z licenco mikro Poslovanje med funkcionlanostmi nima modula Zaloge. Če so bile z novo verzijo programa narejene dopolnitve na Zalogah, jih ta uporabnik ne bo videl.

Vendar, v trenutku, ko uporabnik (plačnik) spremeni vrsto licence, ki vključuje tudi Zaloge, se v programu takoj pojavijo vse možnosti programa, vezane na zaloge, ki seveda vključujejo tudi novosti.