Kako računovodski servis omogoči dostop do organizacije podjetniku

 

Računovodski servis lahko svojim strankam omogoči dostop do organizacij za (delni) vnos poslovanja, dostop do vseh dokumentov in pregled nad celotnim poslovanjem podjetja.

Dostop določamo za vsako organizacijo posebej.

1. Na vstopni strani izberemo

2. Kliknemo Moj profil. Licence za dostop se določajo za vsako posamezno organizacijo.

3. Izberemo organizacijo, do katere želimo podjetniku (stranki) omogočiti dostop Poglej pravice, in kliknemo Uredi.

 

Izbira licence

Število licenc na posamezni organizaciji določa, koliko uporabnikov organizacije bo lahko do podatkov dostopalo sočasno.

  • Urejamo lahko trenutne licene, kjer si povečemo število licenc (to je število sočasnih dostopov s strani uporabnikov organizacije (v podjetju). Pomeni največje število uporabnikov organizacije, ki bodo v nekem trenutku dostopali do podatkov, sicer pa je uporabnikov lahko več in število uporabnikov).
  • Pregled imam nad Preteklimi licencami.

 

 

V vsakem primeru lahko računovodja dostopa do te organizacije istočasno (uporabniki v servisu so vezani na število licenc plačnika = licence maksi Računovodstvo).

 

1. Izberemo vrsto licence:

Vrsta licence

Kdaj jo izberemo?

MIKRO, MINI in MAKSI Poslovanje

Najpogosteje servis izbere eno izmed teh licenc.
Vključujejo različen nabor funkcionalnosti, ki jih stranka lahko obdeluje (vnaša, ureja, briše).
Izberete tisto licenco, ki vključuje izdajo vseh dokumentov, ki jih potrebuje za svoje poslovanje.
Ne vključujejo knjigovodstva (za ta del skrbite vi). Pri vnosu poslovanja s strani podjetnika se bodo v knjigovodstvu pripravili osnutki temeljnic, ki jih nato v računovodstvu pregledate, po potrebi uredite in dokončno potrdite.
Stranka ima v vsakem primeru pregled nad celotnim poslovnim in knjigovodskim delom, vendar knjižb ne more vnašati, urejati ali brisati.

Poslovanje po meri

V redkih primerih stranka potrebuje samo en modul za vnos poslovanja, nad vsem ostalim pa ima pregled.
Če stranka ne bo vnašala ničesar, ji lahko omočite dostop samo za »pregledovanje« vseh dokumentov in podatkov.
Pravice pregleda lahko še dodatno omejite.

MINI Računovodstvo

Za stranke, ki same tudi (delno) knjižijo in potrebujejo tudi knjigovodski del.
Paket vsebuje enake funkcionalnosti, kot jih ima računovodski servis, le da je licenca vezana na eno organizacijo.
Pravice lahko dodatno omejite.

Z izbiro licence se prikaže nabor funkcionalnosti, ki jih posamezni paket vključuje.
Več o licencah na strani www.Minimax.si/paketi-in-cenik

2. Kliknemo Shrani.

S tem bo začela veljati dodatna licenca, ki se obračuna na rednem mesečnem računu, vključno s specifikacijo, za katero organizacijo gre.

Servis lahko to licenco nato zaračuna stranki skupaj s svojimi storitvami.

 

 

 

Uporabniki organizacije in njihove pravice

Če ste izbrali, da boste administrator organizacije vi (računovodja, računovodski servis), potem morate vi še dodati uporabnike te organizacije.

 Vsak uporabnik se mora registrirati v Minimax.

Določiti morate še uporabnikove pravice.
Obdelava pomeni, da lahko dokumente v tem modulu vnaša, ureja in briše.
Pregled pomeni, da bo podatke v posameznem modulu sicer videl, ne more pa dokumentov vnašati, urejati in brisati.
Neizbran modul (brez vseh kljukic) se uporabniku v meniju sploh ne bo prikazal.

V vsakem primeru so pravice dodatno omejene z licenco za to organizacijo.

Primer: tudi če za uporabnika na tem mestu označimo, da lahko obdeluje plače, pa ima organizacija licenco mikro Poslovanje (ki tega ne omogoča), potem ta uporabnik te možnosti v programu ne bo imel.

V računovodstvu in podjetju (stranki) lahko vstopate v organizacijo in obdelujete podatke istočasno.

Priporočamo, da se vaša stranka brezplačno udeleži spletnega seminarja Osnovni poslovni dogodki:  www.Minimax.si/podpora/zacetek-v-Minimaxu

Za dodatne informacije in pomoč pri nastavitvah smo vam na voljo na številki 080 14 50.