Kako pripravimo podatke za davčni nadzor?

 

Iz menija izberemo > Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo in napredno iskanje.

1. Kliknemo na Orodja.

2. Izberemo Izvoz za davčni nadzor.

3. Izberemo Leto.

4. Izberemo datum, do katerega se upoštevajo knjižbe.

5. Omejimo davčno obdobje, na primer za obdobje januar 201x vpišemo 1.1.201x v polje Datum OD katerega se upoštevajo knjižbe za DDV in

6. 31.1.201x v polje Datum DO katerega se upoštevajo knjižbe za DDV.

7. Kliknemo Naroči obdelavo.

 

Dokumenti za davčni nadzor

Pipravljeni podatki se shranijo med odloženimi izpisi.

 

1. V meniju > nastavitve > izberemo Odloženi izpisi.

2.  Prikažejo se vse pripravljene datoteke in spremni dokument.

3. Shranimo pripravljene izpise: kliknemo na posamezni izpis in izberemo Shrani in datoteko shranimo na izbrano področje (lahko si odpremo novo mapo davčni nadzor).

4.  Kliknemo na Spremni dokument in ga natisnemo.

 

Sledi priprava računalniškega medija (CD, DVD):

 

Shranimo na izbrani računalniški medij in priložimo Spremni dokument.

 

Na ovojnico ne smemo pozabiti napisati:

  • Naziv in davčno številko zavezanca
  • Vrsto izpisa podatkov
  • Obdobje izpisa
  • Število zapisov v posamezni datoteki (podatek dobimo na spremnem dokumentu – vrstica število zapisov).