Kako pri masovnem tiskanju računov izločimo tiskanje e-računov

 

Pri masovnem tiskanju računov, izločimo tiskanje e-računov na sledeči način:

1. Iz menija izberemo Poslovanje > Izdani računi.

2. Izberemo Masovne obdelave >

3. Tiskanje.

4. Označimo polje s kljukico računi, za katere so bili pripravljeni e-računi naj se ne tiskajo.