Kako obračunam drugo plačo v mesecu?

 

1. V meniju  Plače > Obračun plač.

2. Kliknemo na Nova plača.

3. Izberemo Uredi  , nato izberemo Mesec obračuna (izberemo mesec, za katerega obračunavamo 2. del)

4. Uredimo Naziv obračuna (predlagamo , da v nazivu vpišemo Plača za mesec...2.,3.,… del.)

5. Uredimo Datum izplačila.

6. Uredimo Ure na dan in mesečni fond ur.

POZOR!

7. Obračun odtegljajev – kljukica naj bo v primeru, da želimo pri tem obračunu odtegniti odtegljaje. (Običajno odstranimo kljukico.)

8. Upoštevanje olajšav – kljukica naj bo v primeru, da želimo pri tem obračunu upoštevati olajšave. Če smo jih upoštevali že pri prvem obračunu plače, kljukice odstranimo, sicer bo olajšava upoštevana dvakrat.

 

9. Kliknemo Shrani in Naprej

Nadaljujemo z vnosom enako kot pri prvem delu plače.

Program pri vseh obračunih plače za isti mesec poračunava dohodnino.

 

Kategorije: