Kako na izdanem računu upoštevam delno predplačilo

 

1. Na izdanem računu vnesemo vrstico z artikli kot pri običajnem računu.

2. Nato dodamo artikel Predplačilo -> za pravilno knjiženje mora biti izbran Tip artikla: Predplačila.

Količina pri predplačilu mora imeti negativni predznak, torej -1, vrednost z DDV-jem pa je vrednost prejetega predplačila.

 

Kaj pripravi program?

Na računu bo prikazana celotna vrednost računa, upoštevano predplačilo in razlika za plačilo. Na podlagi takega vnosa se bo ustrezno pripravila tudi temeljnica z razknjižbo avansa.