Kako lahko zapiram dobropise?

 

Dobropise zapiramo v odprtih postavkah, kjer lahko tudi sicer ročno zapiramo račune in plačila med seboj.

V meniju izberemo Poslovanje > Odprte postavke.

 

1. Izberemo stranko.

2. Kliknemo na datum zapadlosti dobropisa.

3. Izberemo račun (ali več računov) za zapiranje.

 

Lahko najprej izberemo tudi račun in z njim zapremo dobropis - vrstni red ni pomemben.

Kategorije: