Kako lahko naknadno popravim podatke na računu?

 

Preklicati ne moremo:

  • računov, ki so vključeni v potrjeni obračun DDV (če ne spreminjamo obračunskih podatkov za DDV, lahko prekličemo Obračun DDV, popravimo račun in nato ponovno potrdimo Obračun DDV),
  • račune iz preteklih poslovnih let in
  • računov, ki so označeni kot gotovinski računi.

 

Če želimo na potrjenem izdanem računu popraviti podatke (stranka, datumi, besedilo za izpis, artikli…), moramo račun najprej preklicati s klikom na gumb Preklic izstavitve

 

Ob preklicu se zbrišejo vsi zapisi v temeljnici in knjigah za DDV in se po ponovni izstavitvi zapišejo ponovno z novimi podatki.

Številka računa bo ostala enaka. Izberemo V redu.

 

 

Po preklicu računa dobi ta status osnutka in prikaže se gumb Uredi. Popravljamo lahko vse podatke, kot pri vnosu novega računa. Podatke v vrstici artikla lahko popravljamo s klikom na ikono za urejanje na začetku vrstice.

 

 

Račun popravimo in ga potrdimo s klikom na Izstavi, s čimer se ponovno pripravi temeljnica in zapis v davčne evidence (če je to potrebno).