Kako lahko na en prejeti račun vežem več prejemov?

 

Navodilo se nanaša na vnos prejetega računa, v kolikor imamo zanj narejenih več prejemov.

Primer:

Blago so nam dostavili v več delih, zato smo vnesli tudi več prejemov, prejeli pa smo en račun za vse dobave. Kako lahko na en račun vežemo več prejemov?

Na prejetem računu za vsak prejem vnesete po en odhodek za zalogo in ga vežete na posamezni prejem.