Kako lahko izboljšamo kvaliteto slik računov, ki jih pošliljamo preko mobilne aplikacije v Minimax?

 

Pri slikanju s telefonom zajamemo poleg računa še del okolice, ki je moteča.

Predlagamo, da si na telefon naložite eno izmed aplikacij za skeniranje dokumentov. Mnoge so brezplačne in bistveno izboljšajo preglednost slikanih računov.

 

 

 

 

Kategorije: