Kako knjižim in zapiram račune, ki jih je plačal delavec?

 

Minimax omogoča enostavno knjiženje računa, ki ga je plačal delavec v imenu podjetja.

1. Vnesemo prejeti račun od dobavitelja.

2. V polju Plačilo izberemo »Plačal delavec«.

3. V polju Plačal izberemo delavca, ki mora biti vnesen v šifrant delavcev.

 

 

Kaj pripravi program?

1. Na podlagi vnosa program zapiše podatke v davčne evidence s podatki dobavitelja.

2. Temeljnici prikaže in zapre obveznost do dobavitelja, ter zapiše obveznost do delavca na kontu 2850 (oziroma tistem, ki je določen v šifrantu Avtomatičnih kontov). 

Obveznost do delavca lahko zapiramo na naslednje načine:

1. Izplačilo na TRR delavca: preko bančnih izpiskov (knjiženje na konto 2850).

2. Izplačilo gotovine, preko blagajne, kjer pripravimo blagajniški izdatek.

Kategorije: