Kako določim, da je delavec nerezident?

 

Delavca, ki je nerezident, vpišemo v šifrant delavcev kot vse ostale osebe, ki jim obračunavamo plačo oziroma druge osebne prejemke.

Status je določen z izbiro države.

Če izberemo Slovenijo, se delavec na obračunih šteje za rezidenta, sicer se šteje za nerezidenta.

1. Vnesemo naslov.

2. Vnesemo poštno številko, ter kraj. 

3. Izberemo Državo prebivanja, Državo rezidenstva. 

 Pod podatki za osebne prejemke - Podatki za dohodnino

 

4. Splošna olajšava: onačimo, da NI splošne olajšave.

 

Ostale podatke vnesemo kot pri vseh drugih delavcih.

5.  Shranimo s klikom na Shrani.

 

Kategorije: