Kaj pomenijo opozorila pri preklicu temeljnice?

 

Pri preklicu temeljnice, na katero so vezane druge knjižbe (na primer bančni izpiski, blagajniški prejemki in izdatki, zaprte knjižbe v Dvostavnem knjigovodstvu…), se v opozorilu izpišejo podatki o temeljnici, ki je povezana na posamezno knjižbo.

Na primer:

Opozorilo ZŠ=1 Zapira postavko: BD 13.05.2017 Izpisek 3 ZŠ=1 v znesku 50,00 

pomeni

Knjižba pod zaporedno številko (ZŠ) 1 na temeljnici, ki ji želimo preklicati,

je povezana s postavko Bančnega izpiska (vrsta temeljnice BD), z dne 13.05.2017, opis temeljnice Izpisek 3 v EUR, zaporedna številka knjižbe (ZŠ) 1 v znesku 50,00.

 

Če želimo temeljnico resnično preklicati, je potrebno prej »prekiniti« povezave na njo.

V našem primeru bi to pomenilo preklicati bančni izpisek z dne 13.05.2017 (s tem se prekine povezava s to temeljnico in knjižbo ustrezno vezati na drug dokument) oziroma v dvostavnem knjigovodstvu ročno odpreti knjižbo, ki je bila zaprta (povezava knjižbe na temeljnici in knjižbe na temeljnici izpiska).
 

Kategorije: