Jubilejna nagrada

 

Jubilejne nagrade obračunavamo v meniju Plače > Obračun plač.

 

1. Odpremo Novo plačo in kliknemo na Uredi.

2. Izberemo vrsto obračuna Jubilejna nagrada.

 

 

3. Vpišemo datume za obračun in izplačilo.

4. Shranimo in izberemo Naprej.

5. Na drugem koraku pri obračunu program doda vse delavce, ki imajo v izbranem obdobju dopolnjena leta delovne dobe in ponudi znesek jubilejne nagrade. Ponujeno obračunsko vrstico lahko uredimo (klik na naziv vrste obračuna).

6. Program predlaga neobdavčeni znesek glede na vladno uredbo, lahko pa vnesemo poljubni znesek jubilejne nagrade (višji, nižji ali enak neobdavčenemu znesku).

 

V primeru višjega izplačila, kot je neobdavčen znesek, program samodejno obračuna vse potrebne dajatve.

7. Kliknemo Potrdi.

8. Kliknemo Shrani.

9. S klikom na Naprej se naredi obračun in pripravijo se dokumenti.

10. S klikom na Zaključi obračun se pripravi temeljnica, plačilni nalogi in REK obrazci za oddajo na eDavke.

11. Natisnemo vse potrebne dokumente, oddamo REK obrazec na DURS in izvedemo plačila plačilnih nalogov.