Journal (Temeljnica)

Splošno navodilo:

SL: Ročni vnos temeljnice

API dokumentacija:

https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Journal

Kratek opis

Omogočeno je branje temeljnic.

Omogočeno je dodajanje in spreminjanje temeljnic.

Omogočeno je brisanje temeljnic.

 

Podatki temeljnice:

 

Primeri:

 

Journal - podatki temeljnice

Journal

Podatek

Opis

JournalType

Vrsta temeljnice, obvezen podatek.

Vnese se ID vrste temeljnice – vrsto temeljnice izberemo iz šifranta vrst temeljnic, ki ga izpišemo s klicem metode GetJournalTypes

JournalDate

Datum temeljnice, obvezen podatek

Description

Opis temeljnice.

Status

Status temeljnice. Podatek je samo za branje.

 • O – osnutek,
 • P – potrjena,
 • A – avtomatska

JournalEntries

Vrstice temeljnice, knjižbe

Seznam knjižb.

VatEntries

Vrstice za knjigo DDV

Seznam DDV-jev.

 

JournalEntry - podatki vrstice temeljnice, knjižbe

JournalEntry

Podatek

Opis

ExternalId

Zunanji ID knjižbe za povezavo na vrstico v knjigi DDV. Neobvezen podatek.

Journal

ID temeljnice v katero knjižimo

JournalEntryDate

Datum knjižbe, obvezen podatek

DueDate

Datum zapadlosti

TransactionDate

Datum opravljanja

Account

Konto, obvezen podatek

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

Customer

Stranka

Vnese se ID stranke – stranko izberemo iz šifranta strank, ki ga izpišemo s klicem metode GetCustomers.

Analytic

Analitika

Vnese se ID analitike – analitiko izberemo iz šifranta analitik, ki ga izpišemo s klicem metode GetAnalytics.

Employee

Delavec

Vnese se ID delavca – delavca izberemo iz šifranta delavcev, ki ga izpišemo s klicem metode GetEmployees.

Currency

Denarna enota, obvezen podatek.

Vnese se ID denarne enote - denarno enoto izberemo iz šifranta denarnih enot, ki ga izpišemo s klicem metode GetCurrencies.

Description

Opis knjižbe

PaymentReference

Veza za plačilo

Če se ujemata stranka in veza za plačilo ter stranka in sklic plačilnega naloga, potem se pri uvozu izpiska taka knjižba samodejno predlaga za zapiranje.

Debit

Znesek v breme v denarni enoti.

Če je vnesena domača denarna enota, potem je ta podatek enak kot podatek DebitInDomesticCurrency.

Credit

Znesek v dobro v denarni enoti.

Če je vnesena domača denarna enota, potem je ta podatek enak kot podatek CreditInDomesticCurrency.

DebitInDomesticCurrency

Znesek v breme v domači denarni enoti.

Če je knjižba za tujo denarno enoto, potem se ta podatek preračuna iz tečaja.

CreditInDomesticCurrency

Znesek v dobro v domači denarni enoti.

Če je knjižba za tujo denarno enoto, potem se ta podatek preračuna iz tečaja.

 

VatEntry - podatki DDV

VatEntry

Podatek

Opis

Journal

ID temeljnice na katero bodo vezani podatki za DDV

VatDate

Datum za DDV.

V primeru, da vodi organizacija DDV po plačani realizaciji, je potrebno ta podatek pustiti prazen in povezati DDV s knjižbo s podatkom ExternalID in JournalEntryExternalID.

VatBook

Knjiga DDV. Izbira iz:

 • PR – knjiga prejetih računov,
 • IR – knjiga izdanih računov

VatAccountingType

Vrsta obračuna DDV. Možna izbira iz:

 • AZ - Obračunan DDV po 25. členu
 • CP - Po carinskih postopkih 42 in 63
 • GP - Gradbeni posel
 • IS - Izvozne storitve
 • MI - Montaža in instaliranje
 • OD - Obračuna se DDV
 • PA - Potovalne agencije
 • PD - Prodaja na daljavo
 • PP - Prevoz potnikov
 • PS - Prevozne storitve
 • TR - Tristranske dobave

 

Če nimamo določene vrste obračuna DDV, potem je ta podatek NULL.

VatEntryDate

Datum knjiženja DDV

Customer

Stranka

Vnese se ID stranke – stranko izberemo iz šifranta strank, ki ga izpišemo s klicem metode GetCustomers.

Document

Listina, obvezen podatek

DocumentDate

Datum listine, obvezen podatek

ReceivedDate

Če je knjiga prejetih računov, potem ta podatek predstavlja Datum prejema.

Če je knjiga izdanih računov, potem ta podatek predstavlja Datum opravljanja.

SelfTaxing

Samoobdavčitev, obvezen podatek. Izbira iz:

 • D – da,
 • N – ne

JournalEntry

ID knjižbe

JournalEntryExternalID

Zunanji ID knjižbe. S tem podatkom povežemo knjižbo in zapis v knjigi DDV.

 

Notes

Opomba

AdvancePayment

Predplačilo, obvezen podatek. Izbira iz:

 • D – da,
 • N - ne

Analytic

Analitika

Vnese se ID analitike – analitiko izberemo iz šifranta analitik, ki ga izpišemo s klicem metode GetAnalytics.

VatEntryRows

Seznam vrstic DDV-ja.

 

VatEntryRow - podatki vrstice DDV

VatEntryRow

Podatek

Opis

VatEntry

ID DDV-ja

VatRate

Stopnja DDV, obvezen podatek

Vnese se ID stopnje DDV-ja - stopnjo DDV izberemo iz šifranta stopenj DDV, ki ga izpišemo s klicem metode GetVatRates.

VatBase

Osnova

Vat

DDV

NonDeductibleVatBase

Neodbiti DDV osnova

NonDeductibleVat

Neodbiti DDV

ServicesVatBase

Osnova od storitev

ServicesVat

DDV od storitev

ServicesNonDeductibleVatBase

Neodbiti DDV osnova od storitev

ServicesNonDeductibleVat

Neodbiti DDV od storitev

 

Primeri

Pri zgradbi objekta za pošiljanje si lahko pomagamo s testnimi podatki objekta, ki jih prikažemo s klikom na gumb Test API na pogledu posamezne metode.

 

Vnos nove temeljnice brez podatkov za knjigo DDV

 

Metoda: AddJournal

Journal

Podatek

Opis

JournalType

ID vrste temeljnice

JournalDate

10.9.2015

Description

IR:2015-115

JournalEntries

Seznam JournalEntries

 

 

JournalEntry

Podatek

Opis

Customer

ID stranke

Account

ID konta 1200

JournalEntryDate

9.9.2015

TransactionDate

8.9.2015

DueDate

29.9.2015

PaymentReference

20150999

Currency

ID denarne enote (EUR)

Debit

100

DebitInDomesticCurrency

100

 

JournalEntry

Podatek

Opis

Account

ID konta 7620

JournalEntryDate

8.9.2015

Currency

ID denarne enote (EUR)

Credit

81,97

CreditInDomesticCurrency

81,97

 

JournalEntry

Podatek

Opis

Account

ID konta 26000

JournalEntryDate

8.9.2015

Currency

ID denarne enote (EUR)

Credit

18,03

CreditInDomesticCurrency

18,03

 

JSON:

{
  "JournalId": 0,
  "JournalType": {
    "ID": 2,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "JournalDate": "2015-09-10T12:19:59.5600677+02:00",
  "Description": "IR:2015-115",
  "Status": null,
  "JournalEntries": [{
    "ExternalId": null,
    "JournalEntryId": null,
    "Journal": null,
    "JournalEntryDate": "2015-09-09T00:00:00",
    "DueDate": "2015-09-29T00:00:00",
    "TransactionDate": "2015-09-08T00:00:00",
    "Account": {
      "ID": 36559605,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Customer": {
      "ID": 3381150,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Analytic": null,
    "Employee": null,
    "Currency": {
      "ID": 7,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Description": null,
    "PaymentReference": "20150999",
    "Debit": 100.0,
    "Credit": 0.0,
    "DebitInDomesticCurrency": 100.0,
    "CreditInDomesticCurrency": 0.0,
    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
    "RowVersion": null
  },
  {
    "ExternalId": null,
    "JournalEntryId": null,
    "Journal": null,
    "JournalEntryDate": "2015-09-08T00:00:00",
    "DueDate": null,
    "TransactionDate": null,
    "Account": {
      "ID": 36560301,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Customer": null,
    "Analytic": null,
    "Employee": null,
    "Currency": {
      "ID": 7,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Description": null,
    "PaymentReference": null,
    "Debit": 0.0,
    "Credit": 81.97,
    "DebitInDomesticCurrency": 0.0,
    "CreditInDomesticCurrency": 81.97,
    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
    "RowVersion": null
  },
  {
    "ExternalId": null,
    "JournalEntryId": null,
    "Journal": null,
    "JournalEntryDate": "2015-09-08T00:00:00",
    "DueDate": null,
    "TransactionDate": null,
    "Account": {
      "ID": 36559862,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Customer": null,
    "Analytic": null,
    "Employee": null,
    "Currency": {
      "ID": 7,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Description": null,
    "PaymentReference": null,
    "Debit": 0.0,
    "Credit": 18.03,
    "DebitInDomesticCurrency": 0.0,
    "CreditInDomesticCurrency": 18.03,
    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
    "RowVersion": null
  }],
  "VatEntries": null,
  "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
  "RowVersion": null
}

 

 

Vnos nove temeljnice s podatki za knjigo DDV

Pripravimo temeljnico podobno kot je opisano v poglavju Vnos nove temeljnice brez podatkov za DDV.

Za potrebe DDV-ja na knjižbo terjatve dodatno vpišemo še podatek ExternalId, da bomo lahko pri vpisu DDV-ja povezali DDV in knjižbo, ostalo je vse enako kot pri temeljnici, ki nima DDV-ja.

 

Metoda: AddJournal

JournalEntry

Podatek

Opis

Customer

ID stranke

Account

ID konta 1200

JournalEntryDate

9.9.2015

TransactionDate

8.9.2015

DueDate

29.9.2015

PaymentReference

20150999

ExternalId

terjatev

Currency

ID denarne enote (EUR)

Debit

100

DebitInDomesticCurrency

100

 

JSON:

{
  "JournalId": 0,
  "JournalType": {
    "ID": 2,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "JournalDate": "2015-09-11T13:15:47.774144+02:00",
  "Description": "IR:2015-115",
  "Status": null,
  "JournalEntries": [{
    "ExternalId": "terjatev",
    "JournalEntryId": null,
    "Journal": null,
    "JournalEntryDate": "2015-09-09T00:00:00",
    "DueDate": "2015-09-29T00:00:00",
    "TransactionDate": "2015-09-08T00:00:00",
    "Account": {
      "ID": 36559605,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Customer": {
      "ID": 3381150,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Analytic": null,
    "Employee": null,
    "Currency": {
      "ID": 7,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Description": "",
    "PaymentReference": "20150999",
    "Debit": 100.0,
    "Credit": 0.0,
    "DebitInDomesticCurrency": 100.0,
    "CreditInDomesticCurrency": 0.0,
    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
    "RowVersion": null
  },
  {
    "ExternalId": null,
    "JournalEntryId": null,
    "Journal": null,
    "JournalEntryDate": "2015-09-08T00:00:00",
    "DueDate": null,
    "TransactionDate": null,
    "Account": {
      "ID": 36560301,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Customer": null,
    "Analytic": null,
    "Employee": null,
    "Currency": {
      "ID": 7,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Description": "",
    "PaymentReference": null,
    "Debit": 0.0,
    "Credit": 81.97,
    "DebitInDomesticCurrency": 0.0,
    "CreditInDomesticCurrency": 81.97,
    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
    "RowVersion": null
  },
  {
    "ExternalId": null,
    "JournalEntryId": null,
    "Journal": null,
    "JournalEntryDate": "2015-09-08T00:00:00",
    "DueDate": null,
    "TransactionDate": null,
    "Account": {
      "ID": 36559862,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Customer": null,
    "Analytic": null,
    "Employee": null,
    "Currency": {
      "ID": 7,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "Description": "",
    "PaymentReference": null,
    "Debit": 0.0,
    "Credit": 18.03,
    "DebitInDomesticCurrency": 0.0,
    "CreditInDomesticCurrency": 18.03,
    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
    "RowVersion": null
  }],
  "VatEntries": null,
  "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
  "RowVersion": null
}

 

Nato na to temeljnico dodamo podatke za DDV.

Metoda: AddVATEntry

VatEntry

Podatek

Opis

VatBook

IR

VatDate

8.9.2015

Customer

ID stranke

Document

IR:2015-115

DocumentDate

9.9.2015

ReceivedDate

8.9.2015

Pri zapisu za knjigo izdanih računov predstavlja ta podatek datum opravljanja.

SelfTaxing

N

AdvancePayment

N

JournalEntryExternalId

terjatev

Pri vpisu se preveri ali na isti temeljnici obstaja knjižba (JournalEntry), ki ima ExternalID enak JournalEntryExternalId. Če obstaja, potem poveže knjižbo in ddv ter vpiše ID knjižbe v JournalEntry.

VatEntryRows

Seznam VatEntryRows

 

VatEntryRow

Podatek

Opis

VatRate

ID stopnje DDV (splošna stopnja S)

VatBase

81,97

Vat

13,03

 

JSON:

{
  "VatEntryId": null,
  "Journal": null,
  "VatDate": "2015-09-08T00:00:00",
  "VatBook": "IR",
  "VatAccountingType": null,
  "VatEntryDate": null,
  "Customer": {
    "ID": 3381150,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "Document": "IR:2015-115",
  "DocumentDate": "2015-09-09T00:00:00",
  "ReceivedDate": "2015-09-08T00:00:00",
  "PaymentDate": null,
  "SelfTaxing": "N",
  "JournalEntry": null,
  "JournalEntryExternalId": "terjatev",
  "Notes": null,
  "AdvancePayment": "N",
  "Analytic": null,
  "VatEntryRows": [{
    "VatEntryRowId": null,
    "VatEntry": null,
    "VatRate": {
      "ID": 36,
      "Name": null,
      "ResourceUrl": null
    },
    "VatBase": 81.97,
    "Vat": 18.03,
    "NonDeductibleVatBase": 0.0,
    "NonDeductibleVat": 0.0,
    "ServicesVatBase": 0.0,
    "ServicesVat": 0.0,
    "ServicesNonDeductibleVatBase": 0.0,
    "ServicesNonDeductibleVat": 0.0,
    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
    "RowVersion": null
  }],
  "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
  "RowVersion": null
}