Izvoz seznama odprtih postavk in seznama dolžnikov glede na zapadlost(excel)

 

V modulu Poslovanje  Odprte postavke si pripravimo izvoz postavk

Na preglednici se  omejimo po datumih računa, datumi zapadlosti, datumu opravljanja, datumu temeljnice vnesemo datume do katerega se upoštevajo računi pri iskanju, nato se postavite na Izvoz postavk oz. izvoz dolžnikov, kjer si sortiramo v datoteki podatke po datumih. Podatke prenesmo v datoteko, katero vam je posredovala banka oz. druge inštitucije.


 

 

Kategorije: