Izvoz knjižb iz programa Minimaxa in uvoz v iCenter

Izvoz knjižb iz programa Minimax
 

1 .V meniju  Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.

2. Nato kliknemo > Masovne obdelave> izberemo Izvoz Promet.w-1.

3. Program pripravi datoteko v odloženih delih.

4. Stisnjeno datoteko (zip) shranimo na trdi disk računalnika in jo »razpakiramo« (unzip).

5. V izbrani mapi je pripravljena datoteka PROMET.W-1, ki jo uvozimo v iCenter.

Uvoz knjižb v iCenter


 

V iCentru v Dvostavnem knjigovodstvu uvažamo podatke v Posrednem knjiženju.

1. Preko Uvoza podatkov (gumb zgoraj desno) ...

 

2. Izberemo Uvoz podatkov in označimo Uvoz knjižb iz besedilne datoteke (WIN).

 

3. Nato lahko uvozimo stranke. Ker strank kot posebno datoteko v tem procesu ne prenašamo, kliknemo Opusti.

 

4. Prenesi iz mape: poiščemo mapo, kamor smo shranili datoteko promet.w-1.

5. Mapa in ime preimenovane datoteke: vpišemo mesto in ime datoteke, ki se bo shranila kot arhivska datoteka za promet.w-1 (ni obvezno).

6. Knjiženje v obdobje: Iz datuma (ker v tem primeru lahko prenašamo podatke za več mesecev).

7. Temeljnica iz: Nastavitve.

8. Temeljnica: izberemo iz šifranta.

9. SM, SN in referent: izberemo iz šifranta, če želimo, da se ti podatki evidentirajo.

10. Dogodek: izberemo iz šifranta.

11. Kliknemo Potrdi.

12. Program uvozi podatke in izpiše informacijo o uspešnosti uvoza.

 

13. Knjižbe se prikažejo v posrednem knjiženju. Poknjižimo jih s klikom na Knjiži.