Izvoz izpiskov iz bančnega programa in uvoz v Minimax

 

Glavni prednosti uvoza bančnih izpiskov v Minimax sta zmanjšana možnost napak pri vnosu podatkov in prihranek časa.

Uvozijo se naslednji podatki:

  • datum izpiska, transakcijski račun, številka izpiska, opis,
  • vse vrstice izpiska z zneski v breme ali dobro,
  • če v bančni program uvažamo plačilne naloge, pripravljene v Minimaxu, se pri postavkah zapiše tudi referenca nalogodajalca.

Pri uvozu izpiskov iz bančnega programa v Minimax program na podlagi sklica prepozna postavko in predlaga, kako naj bi se zaprla (povezava na izdani ali prejeti račun) oziroma knjižila (na primer konto pri plačah, prispevkih zasebnika in drugih osebnih prejemkih).

 

Program ob uvozu bančnih izpiskov preverja tudi:

- ujemanje po sklicu in točnosti zneska

- dodatno še po odprti postavki ter prejemniku oz nalogodajalcu.

 

Minimax omogoča uvoz izpiskov iz bančnih programov po standardu ISO SEPA – XML (eden ali več izpiskov naenkrat).

 

Nastavitve bančnega programa za izvoz izpiskov po standardu ISO SEPA XML.

Izvoz izpiskov iz bančnega programa.

Uvoz izpiskov v Minimax.