Izvoz izpiskov iz bančnega programa

 

Navodilo velja za uporabnike naslednjih bank:
Abanka Vipa, Banka Sparkasse, BKS Bank, Factor banka, Hypo Alpe-Adria-Bank, KD Banka, Nova Ljubljanska banka, Poštna banka Slovenije, Probanka, Raiffeisen Banka, SKB banka in UniCredit Banka Slovenija.

Pred prvim izvozom izpiskov v bančni program,  uredimo v bančnem programu parametre izvoza za bančne izpiske glede na enega od treh podatkovnih standardov.

1. Preverimo nastavitve za izvoz izpiskov.

2. V bančnem programu v levem meniju izberemo Izpiski.

3. Označimo izpiske, ki jih želimo izvoziti.

4. V spodnjem meniju izberemo Izvoz.

5. Shranimo datoteko z izpiski na namizje.

6. Datoteko z izpiski nato uvozimo v Minimax.