Izstavitev izdanega računa z ddv-jem in oprostitvijo po 76. a členu (gradbeni posel)

 

Vrsta obračuna DDV

Kot Vrsto obračuna DDV izberemo Gradbeni posel. Izraz pomeni samo vrsto obračuna DDV v programu, pri katerem velja obrnjena davčna obveznost v skladu s 76. a členom ZZDV-1, in ne pomeni, da se nanaša na gradbeni posel.

Pri vrsti obračuna izberemo "gradbeni posel" (Na podlagi vrste obračuna Gradbeni posel se ta DDV ne bo obračunal, bo pa na izpisu računa prikazan informativni izračun DDV-ja.)

 

Vrstica računa

1. Izberemo artikel, ki ima določeno splošno stopnjo DDV, na vrstici izberemo odstotek DDV 0 (nič) >(76. člen)

2. Izberemo artikel, ki ima določeno splošno stopnjo DDV, na vrstici izberemo odstotek DDV 22.

 

Vpis v davčne evidence

Z izstavitvijo računa se izdela temeljnica z zapisom v davčne evidence:

  • Knjiga izdanih računov: polje 8 (76.a člen, storite in dobava blaga);
  • Obrazec DDV-O: polje 11a (76. a člen);
  • Obrazec DDV-O: polje11 (storitev, blago);
  • Poročilo o dobavah (poročilo se pri obračunu DDV izdela samodejno, dodatne nastavitve niso potrebne).