Izpis odprtih postavk glede na zapadlost 30, 60, 90 dni

 

V meniju Poslovanje > Odprte postavke  izpišemo seznam terjatev in obveznosti glede na datum zapadlosti 30, 60, 90 dni ...

Če želimo pregled podatkov odprtih postavk za različna obdobja zapadlosti, želene podatke vnesemo v polje > z datumom zapadlosti v intervalu od - dni > Najdi.

Primer: za zapadlost do 30 dni vpišemo 0 do 30 dni.

 

Program pripravi izpis na podlagi izbranega intervala.

Z gumbom Izvoz postavk se izvozijo vse knjižbe.

 

Kategorije: