Izpis naslova Minimax na izpisih

 

V nastavitvah izpisov imamo možnost izpisa naslova Minimax v spodnjem delu dokumenta.

1. V meniju nastavitve > izpisi.

2. Pri posameznih izpisih dodamo kljukico na polju izpis naslova Minimax

 

Dodana kljukica pri izbranih izpisih, izpisuje naslov www.Minimax.si v spodnjem delu dokumenta.

 

 

Primer izpisa:

 

Kategorije: