Izdani računi - tiskanje dnevne rekapitulacije

 

V meniju Izdani računi tiskamo tudi dnevno rekapitulacijo računov.

 

1. Izberemo meni > Poslovanje > Izdani računi.

2. V vrstici kliknemo Orodja.

3. Po spustnem seznamu izberemo Tiskanje dnevne rekapitulacije.

4. Vpišemo datum računa za katerega želimo pripraviti rekapitulacijo.

5. Izberemo Potrdi.

6. Program pripravi seznam gotovinskih in negotovinskih računov na izbran dan v PDF dokumentu.

 

 

 

V primeru, da program ne pripravi izpisa, predlagamo, da preverite ureditev pojavnih oken v brskalniku.