Izdani računi

 

Izdani računi so namenjeni fakturiranju opravljenih storitev, dobav blaga ali materiala davčnim zavezancem in končnim potrošnikom.

Za izdane račune se pripravljajo vknjižbe v dvostavnem knjigovodstvu in zapisi v DDV evidence.

 

Kako se bo izdani račun knjižil, določajo:

1. Nastavitve posameznega artikla.

  • ta določa konto prihodka in

  • način vpisa v davčne evidence (stopnja DDV-ja, neobdavčeno, oproščeno, druge oprostitve).

2. Nastavitve v šifrantu Avtomatični konti.

  • tu so določeni konti za knjiženje terjatev do domačega, EU oziroma tujega dobavitelja, program pa ob potrditvi računa samodejne izbere konto knjiženja glede na državo, ki jo ima kupec izbrano v šifrantu.
  • tu je določen tudi konto za knjiženje DDV-ja (glede na stopnjo določeno na artiklu).

Več o šifrantu Avtomatični konti.

Obliko računov določamo v nastavitvah izpisov za izdane račune.

 

V izdanih računih lahko:

  • Vnašamo podatke o izdanih računih, računih za predplačilo in dobropisih.
  • Knjižimo izdane račune v dvostavno knjigovodstvo in knjige DDV.
  • Povežemo izdani račun z zalogami.
  • Povežemo izdani račun z blagajniškim prejemkom.
  • Pregledujemo podatke o vnesenih izdanih računih.

Iz menija izberemo Poslovanje > Izdani računi.

 

Osnovni ukazi:

 

Kategorije: