Izdani račun zavezancu za DDV iz Slovenije

 

Organizacija, ki je zavezanec za DDV, izda račun drugemu davčnemu zavezancu iz Slovenije.

Vnesemo glavo računa kot za vse druge izdane račune. Kupec mora imeti v šifrantu Stranke izbrano državo Slovenija.

Vnos podatkov znotraj polja > Vrsta obračuna DDV vpliva na obračun DDV-ja in vpis v davčne evidence.

 

 

Glede na izbrano Vrsto obračuna DDV se račun zapiše v davčne evidence, kot je zapisano v spodnji tabeli.

 

Izbira vrste obračuna

Vpliv na obračun DDV in zapis v davčne evidence

Brez vrste obračuna (najbolj pogosto)

 

V tem primeru nastane izdan račun z obračunanim DDV-jem, po stopnji DDV, ki je določena na artiklu. Ta račun se bo vpisal v polja 7 in 14  oz 7 in 15 (glede na davčno stopnjo na artiklu) v knjigo izdanih računov in polja 11 in 21 oz. 11 in 22 (glede na davčno stopnjo na artiklu) v obrazec DDV-O.

Gradbeni posel

To vrsto obračuna izberemo, ko dobavljamo blago oz. opravljamo storitve, za katere je prejemnik plačnik DDV (76. a člen). V tem primeru nastane račun na katerem DDV ni obračunan. Na izpisu tega računa se prikaže informativni izračun DDV-ja. Ta račun se bo vpisal v polje 8 v knjigo izdanih računov in polje 11a v obrazec DDV-O.

Primer računa s takim obračunov DDV-ja.

Montaža in instaliranje

 

Izvozne storitve

To vrsto obračuna izberemo, ko izstavljamo račune, na katerih so artikli, ki imajo v polju Stopnja DDV izbrano Splošno stopnjo DDV-ja in želimo, da se znesek tega vpiše v polje 13 knjige izdanih računov in v polje 14 obrazca DDV-O.

To vrsto obračuna izberemo, ko izstavljamo račune, na katerih so artikli, ki imajo v polju Stopnja DDV izbrano Oproščeno DDV in želimo, da se znesek tega artikla vpiše v polje 7 knjige izdanih računov in v polje 11 obrazca DDV-O.

Prevozne storitve

To vrsto obračuna izberemo, ko želimo, da se vrednosti iz artiklov, ki imajo v polju Stopnja DDV izbrano Oproščeno DDV,  vpišejo v polje 23 knjige izdanih računov in se ne zabeležijo v obrazec DDV-O.

Prevoz potnikov

To vrsto obračuna izberemo, ko izstavimo račune in želimo, da se DDV obračuna ne glede na tip stranke (davčni zavezanec ali končni potrošnik) in ne glede na to, iz katere države je stranka (SI, EU ali tretje države). Ta račun se bo vpisal v polja 7 in 14 oz 7 in 15 (glede na davčno stopnjo na artiklu) v knjigo izdanih računov in polja 11 in 21 oz 11 in 22 (glede na davčno stopnjo na artiklu) v obrazec DDV-O. Ko na računu izberemo artikle, ki imajo v polju Stopnja DDV določeno Oproščeno DDV se bo znesek vpisal v polje 23 knjige izdanih računov in se ne bo zabeležil v obrazec DDV-O.