Izdani račun zavezancu za DDV iz EU

 

Organizacija, ki je zavezanec za DDV, izda račun drugemu davčnemu zavezancu iz EU

1. V meniju  Izdani računi > Nov.

2. Kupec > izberemo iz spustnega seznama kupca , ki ima določeno državo članico EU (vendar ni Slovenija).

3. Vnesemo > Datume računa, opravljanja, zapadlosti, analitiko, osnovo za račun..

4. Vrsta obračuna DDV: izbira vpliva na obračun DDV-ja in vpis v davčne evidence.

 

 

Glede na izbrano Vrsto obračuna DDV se račun zapiše v davčne evidence, kot je zapisano v spodnji tabeli.

 

Izbira vrste obračuna DDV

Vpliv na obračun DDV in zapis v davčne evidence

Brez vrste obračuna (najbolj pogosto)

V tem primeru nastane izdan račun brez obračunanega DDV-ja, ne glede na stopnjo DDV, ki je določena na artiklu. Tak račun se bo vpisal v polje 10 v knjigo izdanih računov in v polje 12 v obrazec DDV-O, in pripravi se  RP-O.

Montaža in instaliranje

To vrsto obračuna izberemo, ko prodamo blago (premična stvar) in je storitev vključena v ceno premičnine oz. zaračunana kupcu z blagom. Tak račun se bo vpisal v polje 13 knjige izdanih računov in v polje 14 v obrazec DDV-O.

Prodaja na daljavo

Prodaja na daljavo pomeni prodaja končnim potrošnikom v drugo državo članico preko kataloga, spleta… in nato pošlje blago. To vrsto obračuna uporabljamo v primeru, ko prodaja v posamezno državo preseže predpisano mejo. V tem primeru se mora dobavitelj registrirati v državi, v katero dobavlja blago, in obračunati tamkajšnji DDV. Ta račun se bo vpisal v polje 12 knjige izdanih računov in v polje 13 v obrazec DDV-O.

Tristranske dobave

To vrsto obračuna izberemo v primeru, ko imamo tristranske dobave in smo drugi v verigi (pridobitelj). Ta račun se bo vpisal v polje 11 knjige izdanih računov, v polje 12 v obrazec DDV-O in polje 24 RP-O.

Obračuna se DDV

To vrsto obračuna izberemo, če želimo, da se na račun doda DDV po davčni stopnji iz artikla. Ta račun se bo vpisal v polja 7 in 14  oz 7 in 15 (glede na davčno stopnjo na artiklu) v knjigo izdanih računov in polja 11 in 21 oz 11 in 22 (glede na davčno stopnjo na artiklu) v obrazec DDV-O.

Izvozne storitve

To vrsto obračuna izberemo, ko izstavljamo račune, na katerih so artikli, ki imajo v polju Stopnja DDV izbrano Oproščeno DDV in želimo znesek  vpisati v polje 7 knjige izdanih računov in v polje 11 obrazca DDV-O.

Prevozne storitve

To vrsto obračuna izberemo, ko izstavljamo račune, na katerih so artikli, ki imajo v polju Stopnja DDV izbrano Oproščeno DDV in želimo, da se bo znesek  vpisal v polje 23 knjige izdanih računov in se ne bo zabeležil v obrazec DDV-O.

Prevoz potnikov

To vrsto obračuna izberemo, ko izstavimo račune in želimo, da se DDV obračuna ne glede na tip stranke (davčni zavezanec ali končni potrošnik) in ne glede na to, iz katere države je stranka (SI, EU ali tretje države).

Ta račun se bo vpisal v polja 7 in 14  oz 7 in 15 (glede na davčno stopnjo na artiklu) v knjigo izdanih računov in polja 11 in 21 oz 11 in 22 (glede na davčno stopnjo na artiklu) v obrazec DDV-O. Ko na računu izberemo artikle, ki imajo v polju Stopnja DDV določeno Oproščeno DDV se bo znesek  vpisal v polje 23 knjige izdanih računov in se ne bo zabeležil v obrazec DDV-O.