Izdani račun za gradbeni posel ali odpadni material (76. a člen ZDDV-1)

 

Navodilo velja za račune, ki jih izda zavezanec za DDV drugemu davčnemu zavezancu iz Slovenije za dobavo blaga in s tem blagom povezane storitve, za katere se v skladu s 76. a členom Zakona o davku na dodano vrednost obračun in plačilo davčne obveznosti prenese na prejemnika (kupca).

V omenjenem členu se poleg računov za dobave in storitve iz dejavnosti po standardni klasifikaciji F/Gradbeništvo na ta način izstavlja tudi račune za dobavo nepremičnin pod določenimi pogoji; dobavo odpadkov, ostankov in rabljenega materiala (Priloga III k ZDDV-1) ter prenos pravic do emisije toplogrednih plinov.

 

1. Vnesemo glavo računa kot za vse druge izdane račune.

2. Kot Vrsto obračuna DDV izberemo Gradbeni posel.
Izraz pomeni samo vrsto obračuna DDV v programu, pri katerem velja obrnjena davčna obveznost v skladu s 76. a členom ZZDV-1, in ne pomeni, da se nanaša izključno na gradbeni posel.

 

Vrstica računa

3. Izberemo artikel, ki ima določeno splošno stopnjo DDV. Na podlagi vrste obračuna Gradbeni posel se ta DDV ne bo obračunal, bo pa na izpisu računa prikazan informativni izračun DDV-ja.

Kaj program naredi?

Z izstavitvijo računa se izdela temeljnica z zapisom v davčne evidence:

  • Knjiga izdanih računov: polje 8;
  • Obrazec DDV-O: polje 11a;
  • Poročilo o dobavah (poročilo se pri obračunu DDV izdela samodejno, dodatne nastavitve niso potrebne).