Izdani račun pravni osebi, ki ni iz EU

 

Organizacija, ki je zavezanec za DDV izda račun kupcu, ki ni iz EU.

 

1. V meniju Poslovanje > Izdani Računi

2. Izberemo Nov.

3. V polje Kupec > vnesemo stranko iz države, ki ni članica EU.

4. Vnesemo datume.

5. V polje Vrsta obračuna DDV > izberemo vrsto obračuna katera vpliva na obračun DDVja in vpis v davčne evidence.

 

Izbira vrste obračuna

Vpliv na obračun DDV in zapis v davčne evidence

Brez vrste obračuna (prazno polje – najbolj pogosto)

V tem primeru nastane izdan račun brez obračunanega DDV-ja, ne glede na stopnjo DDV, ki je določena na tipu artikla BLAGO se bo račun vpisal v polje 7 knjige izdanih računov in v polje 11 v obrazec DDV-O.

Obračuna se DDV

To vrsto obračuna izberemo, če želimo, da se na račun doda DDV po davčni stopnji iz artikla. Ta račun se bo vpisal v polja 7 in 14  oz 7 in 15 (glede na davčno stopnjo na artiklu) v knjigo izdanih računov in polja 11 in 21 oz 11 in 22 (glede na davčno stopnjo na artiklu) v obrazec DDV-O.

Izvozne storitve

To vrsto obračuna izberemo, ko izstavljamo račune, na katerih so artikli, ki imajo v polju Stopnja DDV izbrano Oproščeno DDV in jih želimo  vpisati v polje 7 knjige izdanih računov in v polje 11 obrazca DDV-O.

Prevozne storitve

To vrsto obračuna izberemo, ko izstavljamo račune, na katerih so artikli, ki imajo v polju Stopnja DDV izbrano Oproščeno DDV in jih želimo  vpisati v polje 23 knjige izdanih računov in se ne bo zabeležil v obrazec DDV-O.

Prevoz potnikov

To vrsto obračuna izberemo, ko izstavimo račune in želimo, da se DDV obračuna ne glede na tip stranke (davčni zavezanec ali končni potrošnik) in ne glede na to, iz katere države je stranka (SI, EU ali tretje države).
Ta račun se bo vpisal v polja 7 in 14  oz 7 in 15 (glede na davčno stopnjo na artiklu) v knjigo izdanih računov in polja 11 in 21 oz 11 in 22 (glede na davčno stopnjo na artiklu) v obrazec DDV-O.
Ko na računu izberemo artikle, ki imajo v polju Stopnja DDV določeno Oproščeno DDV se bo znesek  vpisal v polje 23 knjige izdanih računov in se ne bo zabeležil v obrazec DDV-O.