Izdani račun - povezava z blagajno

 

Če ob vnosu izdanega računa že vemo, da je kupec račun poravnal z gotovino v blagajno, potem lahko že ob vnosu izdanega računa izberemo plačilo preko blagajne. Da se polje Blagajniški prejemek pri vnosu izdanega računa prikaže, moramo blagajno predhodno aktivirati.

Pri vnosu glave izdanega računa izberemo:

  1. Blagajniški prejemek: Plačilo računa
  2. vnesemo datum prejemka.

 

Povezavo na blagajno lahko izberemo tudi v primeru računa za predplačilo.

  1. V takšnem primeru izberemo Blagajniški prejemek: Prejeti Predujmi
  2. Vnesemo datum prejemka.

 

Kaj program pripravi?

S potrditvijo računa se vzpostavi terjatev do kupca na kontu 1200 (oziroma na tistem kontu, ki je določen v šifrantu Prejemki in izdatki za Plačilo računa) in hkrati se izdela tudi blagajniški prejemek, ki to terjatev avtomatično zapre.

V primeru računa za predplačilo se pripravi samo temeljnica s podatki DDV, blagajniški prejemek pa se knjiži na konto obveznosti za prejete avanse.

Če za tisti dan blagajniški dnevnik še ni odprt, ga program samodejno odpre. Dnevnik ostane v osnutku. 

Na izstavljenem računu vidimo bližnjico do blagajniškega prejemka.

Računov, plačanih z gotovino, v skladu z zakonodajo ne moremo naknadno preklicati in urejati.

 

Kategorije: